AVFETTNINGSMEDEL Grupp  1
Hem Blad  2
SANERINGSMEDEL Datum 15-11
Rabattgrp  D
           
           
             
  Regale

 

        Art.nr  
AVFETTNINGSMEDEL AUTOSOLVE    
För borttagning av olja, fett, tjära och rostskydd    
Låt medlet verka i 2-10 minuter. Spola sedan med    
högtryckstvätt. Eftertvätta med Autoschampo.    
  Förp:  Spray 1 l Asfaltrent Snow Clean
Dunk 5 l Asfaltrent Snow Clean 102-005
25 l Kallavfettning 200 102-010
KALLAVFETTNINGSMEDEL AUTO      
För effektiv avfettning manuellt eller med spruta.
Låt medlet verka några minuter och spola av 
med vatten.          
Förp: Dunk  5 l 102-015

 

             
AUTO NATUR          
Framtaget på kokosfett. Miljövänligt.      
Förp: Dunk 5 l   102-020  
  Flaska 1 l   102-025  
           
           
           
           
 
           
SAFESORB SANERINGSMEDEL      
1020-1          
Brandsäkert, inert, testad av arbetarskyddsstyrelsen.    
Suger upp olja, spillolja, oljeemusioner, fett, syror,    
färg till och med asfaltlösning.      
Ett kilo Safesorb kan suga upp ca 2 l vatten eller
ca 1,2 l olja.
Volymvikt ca 475 kg/m3        
Granulatstorlek 1-3 mm.        
Säckar om 20 kg/ca 38 l.     102-035  
           
           
           
           
GÄNG- OCH BORROLJA     102-040  
Aquatex 3010          
Mineraloljebaserad skärolja, emulgerbar med vatten.    
Utspädningen av Aquatex 3010 beror på materialets     
skärbarhet och bearbetningens svårighetsgrad.    
           
           
           
SANERDUK OLJEABSORBERANDE      
För sanering av oljespill. Absorberar olja men inte 102-045  
vatten.          
           
           
           
BLÄSTERSAND           
GL 80  Säck om 30 kg    

102-050