Grupp  1
Hem

LÖSNINGSMEDEL

Blad  11
Datum 14-12
  Rabattgrp  D
   
           
           
           
           
        Regale  
        Art.nr  
CELLULOSA THINNER      
Förp:         Plåtdunk 5 l   111-005  
 
SYNTETISK FÖRTUNNING      
Förp:    Plåtdunk 5 l   111-010  
           
           
LACKNAFTA        
Förp:       Plastdunk 5 l   111-015  
           
           
LYSFOTOGEN        
Förp:  Plastflaska 1 l   111-017  
           
           
BROMSRENGÖRARE        
Förp:  Plåtdunk 5 l   111-020  
           
           
T-RÖD
Förp:   Plastdunk 5 l 111-070
           
           
RÖDSPRIT        
Förp:       Plastdunk 5 l   111-030  
           
           
FRYSSKYDD FÖR TRYCKLUFT      
Förp:     Plastflaska 1 l   111-035  
               Plastdunk 5 l   111-040  
           
           
ACETON          
Förp:       Plastdunk 5 l   111-022