O-RINGAR SOR NITRIL

Grupp  2
Hem Blad  32
Datum 04-10

 

Rabattgrp  A
        Regale  
Dim       Art.nr  
3.1   x   1.6       232-005  
4.1   x   1.6       232-010  
5.1   x   1.6       232-015  
6.1   x   1.6       232-020  
7.1   x   1.6       232-025  
            
8.1   x   1.6       232-030  
9.1   x   1.6       232-035  
10.1  x  1.6       232-040  
11.1  x  1.6       232-045  
12.1  x  1.6       232-050  
           
13.1  x  1.6       232-055  
14.1  x  1.6       232-060  
15.1  x  1.6       232-065  
16.1  x  1.6       232-070  
17.1  x  1.6       232-075  
           
18.1  x  1.6       232-080  
19.1  x  1.6       232-085  
22.1  x  1.6       232-090  
25.1  x  1.6       232-095  
27.1  x  1.6       232-100  
           
29.1  x  1.6       232-105  
32.1  x  1.6       232-110  
35.1  x  1.6       232-115  
37.1  x  1.6       232-120  
           
3.3   x   2.4       232-125  
4.3   x   2.4       232-130  
5.3   x   2.4       232-135  
6.3   x   2.4       232-140  
7.3   x   2.4       232-145  
           
8.3   x   2.4       232-150  
9.3   x   2.4       232-155  
10.3  x  2.4       232-160  
11.3  x  2.4       232-165  
12.3  x  2.4       232-170  
           
13.3  x  2.4       232-175  
14.3  x  2.4       232-180  
15.3  x  2.4       232-185  
16.3  x  2.4       232-190  
17.3  x  2.4       232-195  
           
18.6  x  2.4       232-200  
19.6  x  2.4       232-205  
21.6  x  2.4       232-210  
24.6  x  2.4       232-215  
27.6  x  2.4       232-220  
           
29.6  x  2.4       232-225  
31.6  x  2.4       232-230  
34.6  x  2.4       232-235  
37.6  x  2.4       232-240  
39.6  x  2.4       232-245  
           
44.6  x  2.4       232-250  
49.6  x  2.4       232-255  
54.6  x  2.4       232-260  
59.6  x  2.4       232-265  
           
19.2   x   3       232-270  
21.2   x   3       232-275  
22.2   x   3       232-280  
24.2   x   3       232-285  
25.0   x   3       232-290  
           
26.2   x   3       232-295  
27.0   x   3       232-300  
29.2   x   3       232-305  
31.5   x   3       232-310  
32.2   x   3       232-315  
           
34.2   x   3       232-320  
35.0   x   3       232-325  
36.2   x   3       232-330  
37.2   x   3       232-335  
39.2   x   3       232-340  
           
41.0   x   3       232-345  
42.2   x   3       232-350  
44.2   x   3       232-355  
49.5   x   3       232-360  
54.5   x   3       232-365  
           
59.5   x   3       232-370  
64.5   x   3       232-375  
           
44.2   x   5.7       232-380  
O-ringsortiment se Grupp 5 Sortiment nr 74, 75, 94

49.2   x   5.7       232-385  
54.2   x   5.7       232-390  
59.2   x   5.7       232-395  
64.2   x   5.7       232-400  
           
69.2   x   5.7       232-405  
  74.2   x   5.7       232-410  
79.2   x   5.7       232-415  
84.1   x   5.7       232-420  
89.1   x   5.7       232-425  
           
Större dim.  anskaffas på begäran