SEEGERSÄKRINGAR SGA

Grupp  2
Hem Blad  44
          Datum 04-10
          Rabattgrp  A
             
             
             
             
  Seegersäkringar, typ SGA, DIN 471        

Regale
Dim Art.nr
3 mm       244-005  
4       244-010  
5       244-015  
6       244-020  
7       244-025  
           
8       244-030  
9       244-035  
10       244-040  
11       244-045  
12       244-050  
           
13       244-055  
14       244-060  
15       244-065  
16       244-070  
17       244-075  
           
18       244-080  
19       244-085  
20       244-090  
21       244-095  
22       244-100  
           
23       244-105  
24       244-110  
25       244-115  
26       244-120  
27       244-125  
           
28       244-130  
29       244-135  
30       244-140  
31       244-145  
32       244-150  
           
33       244-155  
34       244-160  
35       244-165  
36       244-170  
37       244-175  
           
38       244-180  
39       244-185  
           
40       244-190  
41       244-195  
42       244-200  
44       244-205  
45       244-210  
           
46       244-215  
47       244-220  
48       244-225  
50       244-230  
52       244-235  
           
54       244-240  
55       244-245  
56       244-250  
57       244-255  
58       244-260  
           
Seegersäkringar i sortiment se grupp 5   Sortiment nr 18 och 33

60       244-265  
62       244-270  
63       244-275  
65       244-280  
67/68       244-285  
           
70       244-290  
72       244-295  
75       244-300  
77/78       244-305  
80       244-310  
           
82       244-315  
85       244-320  
87/88       244-325  
90       244-330  
92       244-335  
           
95       244-340  
100       244-345  
           
           
Större dim lagerhålles i begr omfattning