Grupp  2
Hem

POPNIT OCH TÄNGER

Blad  58
  Datum 13-06
  Rabattgrp  D
 
 
 
ALUMINIUM NIT TYP TAP/D-BS (AD/BS)
Kullrigt huvud och splint av stål Regale
Nr  typ diam    lgd maxgr Art.nr
 
88103 TAP   33 2.4  x   5.0 2.4   258-005  
88009 TAP   36 2.4  x   7.5 4.8   258-010  
             
95222 TAP   42 3.2  x   4.5 1.6   258-015  
95223 TAP   44 3.2  x   6.0 3.2   258-020  
85225 TAP   46 3.2  x   8.0 4.8   258-025  
95228 TAP   48 3.2  x   9.5 6.4   258-030  
95231 TAP  410 3.2  x  11.5 7.9   258-035  
             
92533 TAP  412 3.2  x  13.5 9.5   258-040  
95234 TAP  416 3.2  x  17.0 12.7   258-045  
95235 TAP  418 3.2  x  18.5 14.3   258-050  
91632 TAP  421 3.2  x  20.0 16.6   258-055  
88209 TAP  425 3.2  x  24.0 19.8   258-060  
             
95240 TAP   54 4.0  x   7.0 3.2   258-065  
95243 TAP   56 4.0  x   8.5 4.8   258-070  
95246 TAP   58 4.0  x  10.3 6.4   258-075  

 

Popnitsortiment se grupp 5

Sortiment nr 84 och 93

95248 TAP  510 4.0  x  12.0 7.9   258-080  
95251 TAP  512 4.0  x  14.0 9.5   258-085  
             
88021 TAP  514 4.0  x  15.5 11.1   258-090  
88027 TAP  516 4.0  x  17.5 127   258-095  
88330 TAP  517 4.0  x  18.5 13.5   258-100  
88066 TAP  520 4.0  x  20.0 15.9   258-105  
             
88014 TAP   64 4.8  x   7.5 3.2   258-110  
88028 TAP   66 4.8  x   9.0 4.8   258-115  
88018 TAP   68 4.8  x  11.0 6.4   258-120  
88019 TAP  610 4.8  x  12.5 7.9   258-125  
88038 TAP  612 4.8  x  14.5 9.5   258-130  
             
88010 TAP  614 4.8  x  16.5 11.1   258-135  
88012 TAP  617 4.8  x  19.0 13.5   258-140  
89301 AD    610 4.8  x  20.7 15.9   258-145  
89302 AD    612 4.8  x  23.9 19.1   258-150  
88046 TAP  625  4.8  x  25.5 19.8   258-155  
             
89305 TAP  616 4.8  x  30.2 25.4   258-160  
88078 TAP  633 4.8  x  32.0 26.2   258-165  
88269 TAP 6150 4.8  x  38.0 32.8   258-170  
88331 TAP 6175 4.8  x  44.5 39.1   258-175  
             
89428 SPLIT 4,0  x 10,3 6,4   258-177  
89018 SPLIT 4,8  x  11 6,4   258-178  
88942 SPLIT 4,8  x  19 13,5   258-179  
             
               
POPNITTÄNGER          
Nr            
TT 55D Emhart       258-180  
TL 801 Eclipse  Gjuten     258-185  
TL 800 Eclipse        258-190  
TL 890 NCG  Ledat huvud     258-192  
TL 811 Eclipse  Dragspel     258-195  
TL 821 Eclipse  2-hands långa skänklar   258-200  
             
AO 910   Tryckluftsdriven   258-225