Grupp  2

Hem

POPNIT Blad  59
Datum 11-06
            Rabattgrp  D
               
               
               
POPNIT ALUMINIUM TYP TAP/D BSLF
Stort kullrigt huvud och splint av stål   Regale  
  Nr Beteckn Längd Maxgr Förp   Art.nr  

 

46 88454 3.2 x  8.0 4,8 8,000   259-005  
               
610 88103 4.8 x 12.5 8,0 3,000   259-010  
614 88044 4.8 x 16.5 11,2     259-015  
621 89334 4.8 x 21.0 16,0     259-020  
625 88099 4.8 x 25.5 20,1 2,000   259-025  
               
               
POPNIT TRYCKTÄT ALUMINIUM TYP AD/SB      
Kullrigt huvud och splint av stål        
Nr Beteckn Längd Maxgr Förp      
 
44 88092 3.2 x  7.5 3,2 10,000   259-030  
46 88056 3.2 x  9.0 4,8     259-035  
410 88059 3.2 x 12.0 7,9     259-040  
               
56 88029 4.0 x  9.5 4,8 8,000   259-045  
58 88111 4.0 x 11.0 6,4     259-050  
510 88034 4.0 x 12.5 7,9 5,000   259-055  
               
66 88054 4.8 x 10.0 4,8     259-060  
610 88025 4.8 x 13.0 7,9     259-065  
Popnitsortiment se grupp 5
Sortiment nr 84 och 93

612 88007 4.8 x 14.5 9,5     259-070  
               
               
POPNIT NICKEL/KOPPAR TLP/D BS (MONEL)    
Kullrigt huvud och splint av stål        
  Nr Beteckn Längd Maxgr Förp      
419 88040 3.2 x  5.0 1,8 10,000   259-075  
424 88073 3.2 x  6.0 3,0     259-080  
429 88015 3.2 x  7.5 4,3     259-085  
435 88127 3.2 x  9.0 5,8     259-090  
440 88131 3.2 x 10.0 7,1     259-095  
               
524 88192 4.0 x  6.0 2,5 8,000   259-100  
230 88101 4.0 x  7.5 4,1     259-105  
237 88180 4.0 x  9.5 5,8     259-110  
540 88289 4.0 x 10.0 6,6     259-115  
545 88114 4.0 x 11.5 7,9     259-120  
               
639 88212 4.8 x 10.0 5,8 5,000   259-125  
640 88080 4.8 x 12.5 8,6     259-130  
675 88126 4.8 x 19.0 15,0 4,000   259-135  
               
               
POPNIT SVART ALUMINIUM           
Kullrigt huvud och splint av stål        
  Beteckn   Längd   Förp      

 

PRB 11   3,2 x 8   100   259-150  
PRB 12   4,0 x 10       259-155  
PRB 13   4,8 x 14       259-160  
               
               
POPNIT SVART ALUMINIUM         
Stort kullrigt huvud och splint av stål      
Beteckn   Längd   Förp      
 
PRB 21   3,2 x 10   100   259-165  
PRB 22   4,0 x 10       259-170  
PRB 25   4,0 x 14       259-175  
PRB 23   4,8 x 14       259-180  
PRB 24   4,8 x 18       259-185  
               
               
Försänkt popnit lagerhålles i begränsad omfattning